Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60317
Title: 5 ứng dụng di động hay, ít người biết
Authors: Hoàng Kim
Keywords: 5 ứng dụng di động hay
Ít người biết
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới vi tính;Số 316 .- Tr.26-27
Abstract: Không nhất thiết cứ phải nhiều người dùng mới là hay, một số ứng dụng độc đáo có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của bạn trên thế giới số. Hơn thế, chúng còn miễn phí.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60317
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
994.84 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.