Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60317
Nhan đề: 5 ứng dụng di động hay, ít người biết
Tác giả: Hoàng Kim
Từ khoá: 5 ứng dụng di động hay
Ít người biết
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thế giới vi tính;Số 316 .- Tr.26-27
Tóm tắt: Không nhất thiết cứ phải nhiều người dùng mới là hay, một số ứng dụng độc đáo có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của bạn trên thế giới số. Hơn thế, chúng còn miễn phí.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60317
ISSN: 1859-1817
Bộ sưu tập: Thế giới vi tính

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
994.84 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.