Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60340
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản an toàn tại tỉnh Sơn La
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Keywords: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các chuỗi sản xuất
Cung ứng nông sản an toàn
Tại tỉnh Sơn La
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.93-95
Abstract: Với mục tiêu phân đấu sớm hình thành được thị trường nông sản an toàn đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước và xuất khấu. Trong những năm gần đây, tỉnh Sơn La đã tập trung đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Thực tiễn cho thấy, số lượng chuỗi liên tục tăng qua các năm. Bài viết đánh giá thực trạng hoạt động một số chuỗi sản xuất cung ứng nông sản an toàn được Tỉnh công nhận, từ đó, rút ra đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các chuỗi cung ứng an toàn này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60340
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.