Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/603
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại Eximbank - Chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Phước, Minh Hiệp
Trần, Thị Trúc Mai
Từ khoá: Sự hài lòng
Eximbank
Chất lượng dịch vụ
Thẻ ATM
Chi nhánh Cần Thơ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế và Dự báo;Số 6 .- Tr.26-29
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)- Chi nhánh Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố tác động cùng chiều lên sự hài lòng, bao gồm: đảm bảo; đáp ứng; phương tiện hữu hình; đồng cảm; tin cậy. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, các tác giả có một hàm ý quản trị đối với ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Cần Thơ nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ATM.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/603
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_336.78 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.