Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60412
Title: Công nghệ xử lý nước LaKos: Biến nước biển thành nước ngọt
Authors: Hoàng Kim
Keywords: Công nghệ xử lý nước LaKos
Hệ thống xử lý nước
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới vi tính;Số 317 .- Tr.59-60
Abstract: Hệ thống xử lý nước do Việt Thái Sinh cung cấp có khả năng đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho nhà máy, khu công nghiệp, tàu thuyền đánh cá xa bờ, hải đảo, vùng nhiễm mặn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60412
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
976.76 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.