Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60428
Title: Văn hóa Việt Nam nghiên cứu và tiếp cận - một bộ sách có nhiều ý nghĩa
Authors: Nguyễn, Xuân Kính
Keywords: Văn hóa Việt Nam nghiên cứu và tiếp cận
Một bộ sách có nhiều ý nghĩa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa dân gian;Số 02 .- Tr.3-7
Abstract: Cuối năm 2018, Nhà xuất bản Khoa học xã hội công bố bộ sách Văn hóa Việt Nam nghiên cứu và tiếp cận của GS. TS. Nguyễn Chí Bền. Bộ sách gồm hai tập bốn quyển. Tập 1 gồm quyển 1, viết về văn hóa dân gian, quyển 2 viết về văn hóa đương đại, quyển 3 viết về văn học; tập 2 gồm các chuyên luận và những ý kiến của những tác giả khác viết về Nguyễn Chí Bền. Riêng số trang của tác giả và đồng tác giả Nguyễn Chí Bên đã là 2697 trang trên tổng số 2818 trang khổ 16x24cm, gồm hai chuyên luận và 121 bài tiểu luận (trong đó có 16 bài viết chung với GS. TSKH. Tô Ngọc Thanh, GS. TS. Kiều Thu Hoạch, GS. TS. Đinh Xuân Dũng, GS. TS. Bùi Quang Thanh, PGS. TS. Bùi Hoài Sơn, PGS. TS. Phạm Lan Oanh, TS. Nguyễn Minh San TS. Võ Hoàng Lan, TS. Trần Thị Thùy, ThS. Nguyễn Tuấn Anh,...).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60428
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.