Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60434
Title: Chợ truyền thống ở Tiền Giang trong xu thế đổi mới và hội nhập hiện nay
Authors: Võ, Văn Sơn
Keywords: Chợ truyền thống ở Tiền Giang
Xu thế đổi mới
Hội nhập hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa dân gian;Số 02 .- Tr.49-59
Abstract: Bài viết: Đặt vấn đề; Khái quát lịch sử chợ truyền thống ở Tiền Giang; Đặc điểm của mạng lưới chợ truyền thống ở Tiền Giang; Thực trạng biến đổi của mạng lưới chợ truyền thống ở Tiền Giang; Sự tồn tại khách quan của chợ truyền thống ở Tiền Giang hiện nay; Phát huy giá trị của chợ truyền thống ở Tiền Giang trong thời kỳ hội nhập; Kết luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60434
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.83 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.