Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60434
Nhan đề: Chợ truyền thống ở Tiền Giang trong xu thế đổi mới và hội nhập hiện nay
Tác giả: Võ, Văn Sơn
Từ khoá: Chợ truyền thống ở Tiền Giang
Xu thế đổi mới
Hội nhập hiện nay
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn hóa dân gian;Số 02 .- Tr.49-59
Tóm tắt: Bài viết: Đặt vấn đề; Khái quát lịch sử chợ truyền thống ở Tiền Giang; Đặc điểm của mạng lưới chợ truyền thống ở Tiền Giang; Thực trạng biến đổi của mạng lưới chợ truyền thống ở Tiền Giang; Sự tồn tại khách quan của chợ truyền thống ở Tiền Giang hiện nay; Phát huy giá trị của chợ truyền thống ở Tiền Giang trong thời kỳ hội nhập; Kết luận.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60434
ISSN: 0866-7284
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.83 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.