Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6044
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thu Hương-
dc.date.accessioned2019-01-02T01:36:58Z-
dc.date.available2019-01-02T01:36:58Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3666-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6044-
dc.description.abstractTại Việt Nam hiện nay, trong khi khối lượng rác thải rắn phát sinh trên cả nước ước khoảng 28 triệu tấn/năm với tốc độ tăng 10%/năm, tỷ lệ thu gom đạt khoảng 83 - 85% ở khu vực đô thị và 40 - 45% ở khu vực nông thôn thì tỷ lệ tái chế, tái sử dụng rất thấp, chỉ đạt khoảng 10 - 12%. Thực trạng này xuất phát chủ yếu từ nguyên nhân, đó là Việt Nam chưa tổ chức được một hệ thống logistics ngược hiệu quả để thu hồi, tái chế, tái sử dụng các sản phẩm loại bỏ và chất thải từ quá trình sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Do đó, tái sử dụng các sản phẩm loại bỏ và chất thải từ quá trình sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Do đó, bài viết này tập trung vào việc phân tích kinh nghiệm tổ chức hệ thống logistics ngược tại một số quốc gia trên thế giới; từ đó rút ra bài học cho Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Thương mại;Số 113 .- Tr.61-72-
dc.subjectLogistics ngượcvi_VN
dc.subjectHệ thống logistics ngượcvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleKinh nghiệm về tổ chức hệ thống Logistics ngược qua nghiên cứu điển hình và bài học đối với Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.91 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.