Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60500
Title: Nâng tầm công tác quản lý khí tượng thủy văn phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển bến vững
Authors: Trần, Hồng Thái
Keywords: Công tác quản lý
Khí tượng thủy văn
Phòng chống thiên tai
Phát triển bến vững
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 01+02 .- Tr.28-29
Abstract: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đạo Bộ TN&MT đối với ngành KTTV, cùng với việc Tổng cục KTTV được thành lập Theo Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 9/3/2018, Tổng cục KTTV chính thức đi vào hoạt động. Đây là điều kiện thuận lợi mang tính thay đổi đột phá, có bước tiến quan trọng cho công tác QLNN về lĩnh vực KTTV; qua đó, nâng cao hiệu quả công tác dự báo, phục vụ của ngành trong sự nghiệp PCTT, phát triển bền vững KT-XH đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60500
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.