Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60500
Nhan đề: Nâng tầm công tác quản lý khí tượng thủy văn phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển bến vững
Tác giả: Trần, Hồng Thái
Từ khoá: Công tác quản lý
Khí tượng thủy văn
Phòng chống thiên tai
Phát triển bến vững
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 01+02 .- Tr.28-29
Tóm tắt: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đạo Bộ TN&MT đối với ngành KTTV, cùng với việc Tổng cục KTTV được thành lập Theo Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 9/3/2018, Tổng cục KTTV chính thức đi vào hoạt động. Đây là điều kiện thuận lợi mang tính thay đổi đột phá, có bước tiến quan trọng cho công tác QLNN về lĩnh vực KTTV; qua đó, nâng cao hiệu quả công tác dự báo, phục vụ của ngành trong sự nghiệp PCTT, phát triển bền vững KT-XH đất nước.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60500
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.