Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60509
Title: Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp hiện nay
Authors: Bùi, Đức Hiển
Keywords: Thực hiện pháp luật
Bảo vệ môi trường
Doanh nghiệp hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 01+02 .- Tr.42-44
Abstract: Theo Tổng Cục Thống kê, tính đến ngày 1/1/2017, Việt Nam có khoảng 518.000 doanh nghiệp, trong đó có 12,8 nghìn doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư, 505.000 nghìn doanh nghiệp thực tế đang hoạt động tăng 55,6% so với tổng điều tra năm 2012. Sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động đầu tư trong và ngoài nước với nhiều loại hình doanh nghiệp, thành phần kinh tế khác nhau đã giúp Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ về KT - XH. Bên cạnh những thành tựu do hoạt động phát triển kinh tế của các doanh nghiệp mang lại, những năm gần đây nước ta cũng đối mặt với ô nhiễm, suy thoái môi trường do hoạt động của các doanh nghiệp gây ra... Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề này trong đó có những bất cập trong quy định và thực hiện pháp luật về BVMT đối với doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60509
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.