Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60530
Title: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tại Nghệ An
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Ngành nông nghiệp
Tái cơ cấu
Phát triển bền vững
Tỉnh Nghệ An
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.78-80
Abstract: Tái cơ cấu nhằm phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Nghệ An một cách bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường với 3 mục tiêu quan trọng là: Nâng cao giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; cải thiện đời sống của nông dân các vùng nông thôn và giảm nghèo bền vững; bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả với chất lượng sản phẩm cao đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, hướng tới xuất khẩu và hội nhập quốc tế. Bài viết này đánh giá thực trạng tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất một số giải pháp dẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60530
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.