Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60531
Title: Phương pháp biện chứng của Mác trong phân tích diễn ngôn phê bình
Authors: Diệp, Quang Ban
Keywords: Phương pháp biện chứng của Mác
Phân tích diễn ngôn phê bình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 05 .- Tr.3-17
Abstract: Trong bài viết này các đối tượng được đề cập gồm ba nội dung chủ yếu: Sơ lược về Phương pháp và Phương pháp luận trong nghiên cửu khoa học; về Phê bình và Phê bình luận trong Phân tích diễn ngôn phê bình; phương pháp biện chứng của Mác trong Phân tích diễn ngôn phê bình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60531
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.18 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.