Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60535
Title: Phát triển nguồn vốn sinh kế bền vững của người dân ven biển tỉnh Nghệ An: Thực trạng và đề xuất giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thúy
Keywords: Vốn sinh kế bền vững
Người dân ven biển
Thực trạng
Đề xuất giải pháp
Tỉnh Nghệ An
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.81-83
Abstract: Sinh kế, sinh kế bền vững có vai trò rất quan trọng đối với người dân vùng ven biển tỉnh Nghệ An. Trên cơ sở tiếp cận khung sinh kế bền vững, bài viết phân tích thực trạng các nguồn vốn sinh kế bền vững của người dân ven biển tỉnh Nghệ An và gợi ý một số chính sách phát triển các nguồn vốn sinh kế bền vững trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60535
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.