Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60544
Title: Ảnh hưởng của động cơ hưởng thụ cá nhân tới ý định mua quần áo đã qua sử dụng của người tiêu dùng Việt Nam
Authors: Bùi, Thị Phương Hoa
Keywords: Người tiêu dùng
Hưởng thụ cá nhân
Ý định mua quần áo
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.108-110
Abstract: Nghiên cứu này tập trung vào tìm hiểu mối quan hệ của động cơ hưởng thụ cá nhân tới ý định mua quần áo đã qua sử dụng (QAĐQSD) của người tiêu dùng Việt Nam. Sử dụng phuơng pháp nghiên cứu định lượng bằng cách chọn mẫu thuận tiện với 823 người tiêu dùng Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra có sự ảnh hưởng trực tiếp của động cơ hưởng thụ cá nhân tới ý định mua QAĐQSD trong đó, ảnh hưởng mạnh nhất là từ động cơ tìm kiến niềm vui trong mua sắm, tiếp đó là động cơ thư giãn và cuối cùng là động cơ về sự độc đáo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60544
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.