Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60545
Title: Giải pháp tăng cường hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số
Authors: Huỳnh, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Trường Đại học
Doanh nghiệp
Giải pháp hợp tác
Thời chuyển đổi số
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.111-113
Abstract: Bài viết trình bày khái niệm hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp (đại học - doanh nghiệp), chuyển đổi số và tính tất yếu tăng cường hợp tác đại học - doanh nghiệp trong chuyển đổi số, phân tích thực trạng, những tồn tại hạn chế và trở ngại trong hợp tác nói trên ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác một cách tích cực, chặt chẽ và hiệu quả hơn khi chuyển đổi số diễn ra ngày càng mạnh mẽ ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60545
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.