Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60546
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại cổ phần gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Hà Nội
Authors: Trần, Thị Nguyệt Hằng
Keywords: Gửi tiền tiết khiệm
Lựa chọn ngân hàng thương mại
Yếu tố ảnh hưởng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.114-115
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định những yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn ngân hàng thương mại cổ phần gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Hà Nội.. Kết quả nghiên cứu đã tìm thấy 5 yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại cổ phần gửi tiết kiệm của các khách hàng cá nhân như: Lợi ích tài chính, sự thuận tiện, sản phẩm, an toàn tiền gửi, chất lượng dịch vụ khách hàng. Với những yếu tố này, bài viết đưa ra một vài gợi ý đối với ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút khách hàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60546
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
676.66 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.