Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60547
Title: Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Authors: Tô, Lan Phương
Keywords: Thanh toán không dùng tiền mặt
Phát triển dịch vụ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.116-118
Abstract: Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (TT KDTM) giúp Ngân hàng thương mại (NHTM) giảm nguy cơ mất khả năng thanh toán, kiểm soát được dòng tiền thu-chi để có những chính sách hỗ trợ kịp thời phù hợp nhu cầu từng khách hàng. Với những lợi ích mà TT KDTM mang lại đã thúc đẩy các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng phát triển các dịch vụ TT KDTM theo xu thế phát triển của xã hội. Bên cạnh những lợi ích mà dịch vụ TT KDTM mang lại thì dịch vụ này còn bộc lộ một số hạn chế nhất định, bài nghiên cứu sẽ đưa ra những phân tích, đánh giá và có những đề xuất để nâng cao hiệu quả của dịch vụ TT KDTM, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững trong hệ thống ngân hàng ở Việt Nam theo mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60547
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.