Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60548
Title: Mô hình công nghiệp hóa của các nước NIC Châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Bùi, Thị Nhung
Keywords: Mô hình công nghiệp hóa
Các nước NIC Châu Á
Bài học kinh nghiệm
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.122-124
Abstract: Đối với các nước tiến hành công nghiệp hóa (CNH) muộn, việc lựa chọn mô hình CNH có vai trò vô cùng quan trọng. Mỗi quốc gia có một chiến lược CNH khác nhau, nhưng kết hợp thế nào để đạt đến thành công sự nghiệp CNH thì lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vì vậy, kinh nghiệm của các nước đi trước là bài học bổ ích cho các nước đi sau trong vấn đề này. Mục đích của bài viết là làm rõ mô hình CNH, khái quát những kinh nghiệm và chiến lược CNH của các NIC châu Á - nơi có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam để rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60548
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.