Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60565
Title: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ công tác quản lý tuyến biên giới Việt - Trung trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Authors: Vũ, Hữu Long
Nguyễn, Vũ Giang
Phạm, Việt Hòa
Nguyễn, Quốc Huy
Nguyễn, Quốc Huy
Keywords: Cơ sở dữ liệu
Quản lý tuyến biên giới
Việt - Trung
Lai Châu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 01+02 .- Tr.67-69
Abstract: Nội dung bài báo đề cập tới Cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý tuyến biên giới Việt-Trung trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đây là hệ thống được nghiên cứu xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của địa phương nhằm hỗ trợ UBND tỉnh Lai Châu và các sở ban ngành có liên quan trong công tác quản lý tuyến và khu vực biên giới. Nền tảng của hệ thống này là CSDL thông tin địa lý trên nền web (WebGIS) với hơn 30 lớp dữ liệu chuyên đề thuộc nhiều nhóm thông tin trong hoạt động quản lý khu vực biên giới. Công nghệ được áp dụng là các nền tảng mã nguồn mở hiện đang được ứng dụng phổ biến trên thế giới. CSDL này giúp cho công tác quản lý vùng biển được toàn diện hơn, bảo đảm được tính thông nhất, tính linh động và ứng dụng cao trong công tác quản lý chủ quyền biên giới quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60565
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.