Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60566
Title: Quan hệ Việt Nam - Mỹ trong hợp tác phát triển giáo dục
Authors: Đặng, Hoàng Linh
Trần, Thị Thùy Linh
Keywords: Quan hệ Việt Nam-Mỹ
Phát triển giáo dục
Hợp tác
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.128-130
Abstract: Tháng 7/1995, Mỹ đã tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Đó là một mốc quan trọng, chấm dứt 50 năm quan hệ bất bình thường, mở ra một trang sử mới trong quan hệ hai nước. Kể từ đó đến nay, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ không ngừng phát triển, đặc biệt là mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác giáo dục và đào tạo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60566
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.