Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60569
Title: Thành phần loài côn trùng cánh cứng tại xã Cò Mạ khu rừng đặc dụng Côpia, tỉnh Sơn La
Authors: Trần, Quang Khải
Đào, Thị Mai Hồng
Keywords: Côn trùng cánh cứng
Xã Cò Mạ
Khu rừng đặc dụng Côpia
Sơn La
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 01+02 .- Tr.73-75
Abstract: Đề tài đã tiến hành điều tra, xác định được 19 loài côn trùng cánh cứng thuộc ngành động vật chân đốt (Arthropoda), lớp côn trùng (Insecta), bộ cánh cứng (Coleoptera), 7 họ và 19 giống khác nhau. Mô tả đặc điểm hình thái nhận biết một số loài côn trùng cánh cứng tại khu vực nghiên cứu. Và tiến hành đề xuất một số biện pháp quản lý, bảo vệ loài theo hướng bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH), phát triển lâm nghiệp bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60569
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.