Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/605
Title: Sự hài lòng của hộ nông dân đối với dịch vụ cho vay của các tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Thanh hóa
Authors: Phạm, Thị Bích Thu
Lê, Huy Chính
Keywords: Sự hài lòng
Hộ nông dân
Dịch vụ cho vay
Tổ chức tài chính vi mô
Thanh Hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 6 .- Tr.30-34
Abstract: Nghiên cứu sử dụng bộ thang đo chất lượng dịch vụ SERQUAL nhằm đánh giá sự hài lòng của hộ nông dân đối với dịch vụ cho vay của các tổ chức tài chính vi mô (TCVM) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thông qua khảo sát 170 hộ nông dân đã sử dụng dịch vụ cho vay của các tổ chức TCVM, nghiên cứu chỉ ra rằng, độ tin cậy và chi phí dịch vụ cho vay là hai nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến sự hài lòng của đối tượng khảo sát. Từ đó, bài viết đưa ra một số gợi ý cho tổ chức TCVM trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay nhằm nâng cao sự hài lòng của hộ nông dân đối với dịch vụ này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/605
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_379.97 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.