Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60635
Title: XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ NÔNG DÂN NUÔI TÔM TRÊN NỀN TẢNG ASP.NET MVC
Authors: Huỳnh, Phụng Toàn
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Keywords: TIN HỌC ỨNG DỤNG
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nước ta có nhiều tỉnh thành giáp biển người dân ở những nơi đây phổ biến nuôi tôm theo dạng tự phát nên còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình nuôi. Luận văn lần này tôi đã chọn đề tài “Xây dựng cổng thông tin hỗ trợ nông dân nuôi tôm” nhằm giúp cho người nông dân tiếp cận gần hơn với các kỹ thuật nuôi tôm, thông tin giá cả thị trường, thông tin dịch bệnh, con giống, ... cung cấp cho người dân những kiến thức cần có trước khi bắt đầu vụ nuôi. Cổng thông tin hỗ trợ nông dân nuôi tôm được viết bằng ngôn ngữ lập trình C# dựa trên nền tảng ASP.NET MVC 5 sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server cùng với các công nghệ web ngày nay như: HTML5, Javascript, CSS3, Jquery,… Các vấn đề về ngôn ngữ lập trình C# trên nền tảng ASP.NET MVC5, công nghệ AJAX, cấu trúc JSON, Bootstrap đã được nghiên cứu. Các hướng tiếp cận phát triển là tìm kiếm và xử lí thông tin qua Internet. Bố cục đề tài gồm có các chương: - Chương 1: Tổng quan - Chương 2: Cơ sở lý thuyết - Chương 3: Nội dung và kết quả nghiên cứu - Chương 4: Kết luận Kết quả cuối cùng đã xây dựng thành công cổng thông tin cung cấp các thông tin cần thiết cho việc nuôi tôm của người dân như: Thông tin thị trường, dự báo dịch bệnh, hỗ trợ kỹ thuật, ... Bên cạnh đó người dân có thể đăng ký để xem những tin tức mới nhất về việc nuôi tôm, tìm kiếm các thông tin về nguồn thức ăn, con giống, dịch bệnh, thuốc ngừa, ... Nhà quản trị có thể dàng cập nhật các thông tin mới nhất trên trang web để người dân có thể năm bắt một cách nhanh nhất các thông tin phù hợp với độ tin cậy cao.
Description: 73 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60635
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.05 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.