Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6064
Title: Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ trẻ em bị xâm hại
Authors: Nguyễn, Lan Hương
Trần, Thị Cẩm Tú
Keywords: Luật Hành chính
Issue Date: 2018
Abstract: Đề tài luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em bị xâm hại nhằm tìm ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao việc thực hiện pháp luật.
Description: 51 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6064
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.