Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6064
Nhan đề: Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ trẻ em bị xâm hại
Tác giả: Nguyễn, Lan Hương
Trần, Thị Cẩm Tú
Từ khoá: Luật Hành chính
Năm xuất bản: 2018
Tóm tắt: Đề tài luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em bị xâm hại nhằm tìm ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao việc thực hiện pháp luật.
Mô tả: 51 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6064
Bộ sưu tập: Khoa Luật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.