Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60670
Title: Tiểu thuyết tiên phong Trung Quốc và quá trình chuyển hướng sáng tác của các tiểu thuyết gia
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Keywords: Văn học Trung Quốc
Tiểu thuyết tiên phong
Quá trình hình thành
Chuyển hướng sáng tác
Thế kỷ XXI
Trung Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 05 .- Tr.37-43
Abstract: Bắt đầu từ thập niên 1980, tiểu thuyết tiên phong Trung Quốc trải qua hai cao trào và hai giai đoạn phát triển chủ yếu, sau đó đi vào thoái trào nhưng lại được phục hưng từ những năm 1990 đến nay. Trong giai đoạn phục hưng, một số tiểu thuyết gia tiên phong (nội bật là Dư Hoa, Tô Đồng, Mạc Ngôn, Lâm Bạch và một số nhà văn “thời đại tân sinh”, “hậu 70") đã có sự chuyển hướng trong sáng tác: quay về tự sự truyền thống, khai thác sáng tác dân gian, phản ánh đời sống hiện thực và sáng tác tự giác. Bài viết tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển của tiểu thuyết tiên phong Trung Quốc và sự chuyển hướng sáng tác của các tiểu thuyết gia theo trào lưu này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60670
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.