Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60692
Title: Quản lý nước và tầm quan trọng của các khía cạnh về môi trường
Authors: Nguyễn, Thị Lụa
Đồng, Thị Ngân
Keywords: Quản lý nước
Tầm quan trọng
Khía cạnh về môi trường
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 04 .- Tr.29-30
Abstract: Về bản chất, quản lý nguồn nước là điều hòa những nhu cầu cạnh tranh về nguồn nước. Quản lý nước được xác định là công việc sắp xếp hợp lý các hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế và hành chính để phát triển và quản lý các nguồn nước cũng như phân phối các dịch vụ nước cho một xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60692
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.