Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60712
Title: Đánh giá tính khả thi của chương trình giáo dục môi trường cho trẻ em bằng mô hình định lượng hồi quy
Authors: Đào, Thị Thu Trang
Keywords: Giáo dục môi trường
Trẻ em
Mô hình định lượng hồi quy
Chương trình
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.134-136
Abstract: Có rất nhiều cách thức giáo dục môi trường cho trẻ nhưng cách thức trải nghiệm thực tế sẽ giúp trẻ tiếp thu kiến thức nhanh nhất và sâu sắc nhất. Tuy nhiên, trong khuôn khổ học tập ở trường của trẻ, việc được giáo dục môi trường bằng thực nghiệm rất khó khăn bởi trẻ còn phải học tập nhiều môn lý thuyết khác nhau. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo dục môi trường cho trẻ em. Bài viết tập trung đánh giá tính khả thi của chương trình giáo dục môi trường cho trẻ em làm cơ sở cho việc triển khai chương trình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60712
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
944.17 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.