Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60730
Title: Thực thi chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu
Authors: Lại, Khánh Trung
Keywords: Bảo hiểm xã hội
Chính sách đào tạo
Cán bộ công chức
Tỉnh Lai Châu
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.139-140,12
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) từ thực tiễn Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lai Châu trong giai đoạn 2016-2019, qua đó chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện chính sách. Từ những kết quả đã được, tác giả đưa ra các phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc tổ chức thực hiện chính sách ĐTBD CBCCVC tại BHXH tỉnh Lai Châu trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60730
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.