Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60744
Title: Đánh giá khả năng loại bỏ kim Ịoại chì trong nước thải sản xuất pin ắc quy bằng xỉ tro
Authors: Lê, Thị Hồng Diệp
Nguyễn, Thị Hiệp
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Đỗ, Thị Thao
Trần, Thành
Keywords: Kim loại chì trong nước thải
Sản xuất pin ắc quy bằng xỉ tro
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 05 .- Tr.10-12
Abstract: Chỉ là một trong những nguyên tố khá phổ biến trong hoạt động công nghiệp như: In ấn, sản xuất đồ gia dụng, sản xuất ắc quy, pin, hàn xì, khai thác quặng, xăng dầu,... Tuy nhiên, chì lại là một kim loại có độc tính cao, có khả năng gây nguy hại đến con người và động thực vật. Tro xỉ là một trong số các chất thải rắn sinh ra trong quá trình đốt than của các nhà máy nhiệt điện, sản xuất xi măng, hóa chất - phân bón, luyện kim, công nghiệp giấy và sấy nông nghiệp - thực phẩm... mà còn là nguồn gây ONMT đất, nước và không khí. Vì vậy, để góp phần làm giảm ONMT và tái sử dụng những chất phế thải, nghiên cứu về khả năng loại bỏ chì trong nước thải sản xuất pin ắc quy bằng xỉ tro đã được thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dung lượng hấp phụ có xu hướng giảm khi tăng nồng độ ion kim loại ban đầu, từ 100% xuống còn 34.1% khi nồng độ kim loại chì tăng từ 5 ppm đến 500 ppm và dung lượng hấp phụ chì tăng khi tăng hàm lượng xỉ tro từ 0,5 g/L đến 3g/L. Nồng độ chì sau hấp phụ là 0,083 ± 0,01 mg/L, đạt QCVN 40:2011/BTNMT.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60744
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.