Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60750
Title: Hoạt động quản lý nguồn tài nguyên thông tin nội sinh tại Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Võ, Duy Bằng
Nguyễn, Thị Tuyết Trinh
Keywords: Nội sinh
Tài nguyên thông tin
Trường đại học Cần Thơ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin tư liệu;Số 04 .- Tr.47-49
Abstract: Công tác phát triển nguồn TNTT nội sinh tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đang trong giai đoạn hoàn thiện tất cả các khâu từ việc tiếp nhận bài, tuyển chọn, tổ chức, quản lý và phục vụ trong hệ thống thư viện Trường. Hoạt động này còn gặp rất nhiều khó khăn về tài chính đầu tư trang thiết bị, công nghệ, bản quyền,… Vì vậy, đòi hỏi các đơn vị trong Trường ĐHCT cần nỗ lực rất lớn trong việc xây dựng và phát triển nguồn TNTT nội sinh đáp ứng nhu cầu phát triển của xu thế cải cách trong giáo dục và đào tạo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60750
ISSN: 1859-2929
Appears in Collections:Thông tin và Tư liệu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.