Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6078
Title: Người sông nước
Authors: Vũ, Xuân Tửu
Keywords: Cánh chân xào
Yếm thắm
Chim lửa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 894 .- Tr.42-54
Abstract: Năm 2001, tôi viết truyện ngắn Cánh chân sào. Sau đó, viết tiếp Yếm thắm và Con chim lửa. Đến năm 2005, dự trại sáng tác của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, nhà văn Sương Nguyệt Minh góp ý, hợp lại thành ba truyện liên hoàn, lấy tên chung Người sông nước. Mười lăm năm qua, truyện ngắn này đã được đăng tải trên hai mươi sách, báo, tạp chí và đài phát thanh. Bối cảnh truyện lấy từ làng quê tôi, chỗ cầu Gián, bên hữu ngạn sông Hoàng Long, thuộc xóm Ninh Tân, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6078
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_854.13 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.