Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60801
Title: Tổng quan về nghiên cứu quản trị rủi ro trong đào tạo nghề tại một số trường cao đẳng thuộc Bộ Công Thương
Authors: Hoàng, Đại Thắng
Keywords: Đào tạo nghề
Quản trị rủi ro
Trường Cao đẳng
Bộ Công Thương
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.141-142
Abstract: Thực tế cho thấy, rủi ro tồn tại ở mọi nơi, trong mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực đào tạo nói chung và đào tạo nghề nói riêng. Trên cơ sở tổng quan về nghiên cứu quản trị rủi ro, bài viết gợi mở hướng nghiên cứu trong tương lai đối với vấn đề quản trị rủi ro trong đào tạo nghề tại một số trường cao đẳng thuộc Bộ Công Thương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60801
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
692.9 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.