Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60834
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Văn Sơn-
dc.date.accessioned2021-08-10T02:07:16Z-
dc.date.available2021-08-10T02:07:16Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn0866-8647-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60834-
dc.description.abstractQuan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế” thể hiện sự nhất quán và vận dụng sáng tạo chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của Đảng trong điều kiện mới; là sự cụ thể hóa việc nắm vững và xử lý một trong những nội dung quan trọng là kinh tế trong mối quan hệ "giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế”; đồng thời, chỉ rõ những yêu cầu và định hướng giải pháp xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 06 .- Tr.03-08-
dc.subjectĐại hội XIIIvi_VN
dc.subjectĐảng Cộng sản Việt Namvi_VN
dc.subjectNền kinh tế độc lậpvi_VN
dc.subjectTự chủvi_VN
dc.subjectHội nhập kinh tế quốc tếvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleQuan điểm về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.