Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6084
Title: Khi văn học thiếu nhi chưa là tiếng nói của thời đại
Authors: Nguyễn, Thanh Tâm
Keywords: Văn học thiếu nhi
Tiếng nói thời đại
Nghiên cứu văn học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 894 .- Tr.107-112
Abstract: Đưa đến cho văn chương những điều mới mẻ bằng những sáng tạo mang dấu ấn cá nhân là ước vọng thường trực của người cầm bút. Tuy nhiên, khởi nguồn cho muôn nẻo sáng tạo ngẫm cho cùng là thực tại không ngừng biến chuyển. “Hiện thực của văn học là thế giới ý nghĩa do thực tiễn gợi ra" (Trần Đình Sử). Tính thời đại là một phẩm tính cần thiết của văn học nghệ thuật, trong đó có văn học thiếu nhi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6084
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.34 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.