Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6086
Title: Niềm thơ Nguyễn Anh Quốc
Authors: Chu, Văn Sơn
Keywords: Thơ
Nguyễn Anh Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 894 .- Tr.113-115
Abstract: Nhất là, cái lần anh định gửi gắm bầu tâm sự của cả một đời thầm lặng theo đuổi thơ: Thơ anh gieo hạt bâng quơ/ Ở nơi không bến/ không bờ/ không đâu/ Giờ không xanh kịp cho nhau/ Thì mong đôi hạt đời sau nảy mầm, thì đó là những lời tự ý thức của một nhà kiểm định khắt khe với thơ hay là niềm mong mỏi xuyên thời gian của một thi sĩ quá tha thiết với đời? Thật không dễ gì phân biệt. Chỉ biết rằng trong ấy, chừng như, có cả một di nguyện âm thầm của một kiếp thơ. Và, những niềm thơ của di nguyện Nguyễn Anh Quốc đâu phải đợi đến tận đời sau mới được dịp nảy mầm!.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6086
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_162.72 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.208.73.179


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.