Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6087
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Đức Thanh-
dc.contributor.authorDương, Cẩm Tú-
dc.contributor.authorHoàng, Khắc Lịch-
dc.date.accessioned2019-01-03T02:27:04Z-
dc.date.available2019-01-03T02:27:04Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3666-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6087-
dc.description.abstractBài viết tìm hiểu mối quan hệ giữa chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế dựa trên mô hình nguyên bản của Ram (1986), trong đó chi tiêu công được đề cập với hai phạm trù chính gồm quy mô và tốc độ tăng chi tiêu công hằng năm. Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy với mô hình có tác động cố định, dữ liệu của 14 quốc gia đang phát triển trong khoảng thời gian 1991-2013, bài viết cho thấy việc đẩy nhanh tốc độ tăng chi tiêu công chỉ có ý nghĩa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khi quy mô chi tiêu công dưới mức 22,5% của GDP. Một khi vượt qua ngưỡng này, tăng cường chi tiêu công khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại. Phát hiện này có giá trị tham khảo tốt đối với chính phủ ở các nước đang phát triển, nó là căn cứ rõ ràng để dự đoán về xu hướng tác động của việc mở rộng chi tiêu công.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Thương mại;Số 114 .- Tr.15-23-
dc.subjectQuy mô chi tiêu côngvi_VN
dc.subjectTốc độ tăng chi tiêu côngvi_VN
dc.subjectTăng trưởng kinh tếvi_VN
dc.titleMối quan hệ giữa chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triểnvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.16 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.