Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6089
Nhan đề: Soyinka: Nigeria luôn ở trong tôi
Tác giả: Hàn Hoa
Từ khoá: Soyinka
Nigeria
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 894 .- Tr.116-120
Tóm tắt: Những tác phẩm thuần tiểu sử tự thuật của Soyinka có The Man Died: Prison Notes, xuất bản năm 1972 (tạm dịch: Con người đã chết: những ghi chép trong tù) và Aké, xuất bản năm 1981, hồi tưởng những năm thơ ấu, nổi bật những kỉ niệm ấm áp về tình yêu thương, chăm nom của cha mẹ đối với Soyinka. Các tập tiểu luận văn học đáng chú ý của ông gồm có Huyền thoại, Văn chương với thế giới Phi châu (1975). Thơ của Soyinka, cho thấy mối gắn nối rất gần gũi với các vở kịch của ông.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6089
ISSN: 2354-1296
Bộ sưu tập: Văn nghệ Quân đội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.05 MBAdobe PDFXem
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.