Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/609
Title: Tăng cường thu hút khách hàng cá nhân của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Authors: Hoàng, Hà
Lê, Thị Thu Phương
Keywords: Khách hàng cá nhân
Ngân hàng thương mại
Dịch vụ ngân hàng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 03.- Tr 15-18
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện khảo sát 300 khách hàng cá nhân (KHCN) đã và đang sử dụng các dịch vụ ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Kết quả cho thấy quyết định lựa chọn NHTM của KHCN phụ thuộc vào 7 yếu tố, đó là: lợi ích tài chính, sự thuận tiện, dịch vụ chăm sóc khách hàng, uy tín, chất lượng nhân viên, cơ sở vật chất và sự giới thiệu. Trong đó yếu tố lợi ích tài chính có ảnh hưởng lớn nhất tới quyết định lựa chọn NHTM của KHCN.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/609
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_339.78 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.