Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6092
Nhan đề: Phẩm chất cá nhân lãnh đạo, mối quan hệ của nó với văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp: Nghiên cứu khám phá định tính
Tác giả: Nguyễn, Phúc Nguyên
Nguyễn, Hiệp
Nguyễn, Thị Thúy Hằng
Từ khoá: Phẩm chất
Phẩm chất cá nhân lãnh đạo
Văn hóa tổ chức
Kết quả hoạt động doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 114 .- Tr.55-63
Tóm tắt: Trong số các nghiên cứu nổi bật nhất những năm gần đây, nghiên cứu lãnh đạo chuyển đổi đã xác nhận những hữu ích của phẩm chất cá nhân lãnh đạo trong việc tăng văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp. Mục đích của bài viết này là xem xét lại khái niệm phẩm chất cá nhân lãnh đạo, mối quan hệ của nó với văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp. Phẩm chất cá nhân lãnh đạo bao gồm các thành phần như ảnh hưởng bởi lý tưởng, truyền cảm hứng động lực, kích thích thông minh và quan tâm cá nhân. Các khía cạnh của văn hóa tổ chức như sứ mệnh, khả năng thích ứng, sự tham gia và tính nhất quán. Kết quả hoạt động tổ chức có các thành phần như hoạt động kinh doanh và hiệu quả tổ chức. Tất cả các khía cạnh này cho thấy, phẩm chất cá nhân lãnh đạo, văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực với nhau. Khuyến nghị các nghiên cứu tiếp theo phát triển khuynh hướng nghiên cứu mới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6092
ISSN: 1859-3666
Bộ sưu tập: Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.93 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.