Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6094
Title: Vận dụng mô hình IDIC trong quản trị quan hệ khách hàng tại các cơ sở lưu trú du lịch hạng 3 sao trở lên tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Viết Thái
Bùi, Thị Quỳnh Trang
Keywords: CRM
IDIC
Cơ sở lưu trú du lịch
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 115 .- Tr.02-15
Abstract: CRM là một thuật ngữ đã trở nên quen thuộc với doanh nghiệp, việc áp dụng CRM giúp các doanh nghiệp phát triển mối quan hệ của mình với khách hàng, dựa trên những thông tin có được về khách hàng, có thể đưa ra mối quan hệ của mình với khách hàng, dựa trên những thông tin có được về khách hàng, có thể đưa ra những chiến lược marketing, bán hàng và chăm sóc khách hàng phù hợp với từng đối tượng. Từ thực tế nghiên cứu về CRM tại các cơ sở lưu trú du lịch (CSLTDL) hạng 3 sao trở lên, kết hợp với việc sử dụng các dữ liệu thứ cấp từ Trung tâm Thông tin du lịch tổng hợp, Vụ Khách sạn – Tổng cục du lịch (TCDL) và báo cáo khảo sát ngành dịch vụ 2017, bài viết đã có những luận giải về mô hình IDIC trong CRM, phân tích và đánh giá về thực trạng triển khai CRM tại các CSLTDL hạng 3 sao trở lên. Từ đó đề xuất vận dụng mô hình IDIC trong CRM của các CSLTDL hạng 3 sao trở lên tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6094
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.92 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.6.58


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.