Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6097
Title: Tác động hiệu ứng J trong cán cân thương mại Việt Nam
Authors: Đặng, Thanh Sơn
Keywords: Cán cân thương mại
Hiệu ứng tuyến J.
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 115 .- Tr.27-36
Abstract: Sự thay đổi cán cân thương mại do biến động tỷ giá là một vấn đề quan trọng và căn bản trong chính sách kinh tế vĩ mô. Trong những năm qua xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng khá ấn tượng, tuy vậy cán cân thương mại của Việt Nam luôn trong tình trạng thâm hụt. Mục tiêu của đề tài này là xem xét mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại trên cơ sở phân tích số liệu lịch sử giữa Việt Nam và một số đối tác thương mại chính; đồng thời trả lời câu hỏi liệu hiệu ứng tuyến J có tồn tại ở Việt Nam không. Các biến số vĩ mô trong mô hình nghiên cứu gồm biến tỷ giá thực đa phương, GDP Việt Nam và GDP các nước đối tác. Nghiên cứu sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy ARDL để xem xét mối quan hệ trong ngắn hạn và dài hạn của các biến quan sát. Kết quả chỉ phát hiện dạng hiệu ứng tuyến J ở hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam – Hoa Kỳ, còn các đối tác khác thì không có hiệu ứng này thậm chí không có mối quan hệ giữa biến tỷ giá và cán cân thương mại trong dài hạn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6097
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.1 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.