Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61029
Title: Khử trùng nước sinh hoạt cho các vùng cấp nước Cao Nguyên
Authors: Võ, Anh Tuấn
Keywords: Khử trùng nước sinh hoạt
Vùng cấp nước Cao Nguyên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 10 .- Tr.23-27
Abstract: Nước sạch giữ vai quan trọng trong đời sống của con người. Khi mức sống người dân ngày càng nâng cao, nhu cầu dùng nước sạch, nước không nhiễm bẩn cũng từ đó mà tăng theo. Tuy nhiên, ở một số vị trí đặc thù ở Việt Nam cụ thể là Đà Lạt số hộ dân hiện đang dùng nước giếng khoan là không kiểm soát được, điều đáng nói, Đà Lạt là nơi tập trung các dự án nhà kính nông nghiệp lớn nhỏ, đây là nguyên nhân chính khiến nước ngầm mạch nông nhiễm khuẩn vi sinh, kim loại nặng và chất ràn lơ lửng. Mối nguy mà người dân sinh sống tại đây không hoàn toàn nhận thấy được, hiểu được vấn đề này nghiên cứu đưa ra giải pháp khử trùng an toàn cho mạng lưới cấp nước đến các hộ dân sinh sống tại vùng cao. Vị trí nghiên cứu tại trạm bơm cấp nước Xuân Trường thuộc TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Phương pháp nghiên cứu phân tích và đánh giá số liệu thu thập được từ quá trình vận hành hệ thống CloRun. Nước sạch sau khi khử khùng có nồng độ Clo dư trong ngưỡng cho phép từ 0,3 -0,5 (mg/l hay ppm).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61029
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.