Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61032
Title: Chất clo khử trùng dạng hạt tại các trạm cấp nước khu vực miền Nam - công trình nghiên cứu điển hình tại xí nghiệp cấp nước nước tỉnh Sóc Trăng
Authors: Võ, Anh Tuấn
Keywords: Chất clo khử trùng dạng hạt
Trạm cấp nước khu vực miền Nam
Xí nghiệp cấp nước nước
Sóc Trăng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 10 .- Tr.28-32
Abstract: Tỉnh Sóc Trăng thuộc khu vực ĐBSCL, với đặc thù cấp nước khu vực được chia nhỏ, bao gồm nhiều trạm cấp nước riêng lẻ, công suất từ vài chục đến vài trăm m3/ngđ, nguồn nước thô đầu vào được cấp từ nguồn nước ngầm mạch sâu, chất lượng nước thô ổn định, tuy nhiên cần xử lý qua các giai đoạn tùy thuộc vào từng khu vực, đặc biệt bắt buộc trải qua giai đoạn khử trùng trước khi nước được cấp đến hộ tiêu thụ. Việc đầu tư hệ thống khử trùng bằng clo dạng khí hóa lỏng đến từng trạm cấp nước nhỏ lẻ là không hiệu quả, chi phí đầu tư ban đầu lớn, dễ dàng xảy ra sự cố nguy hại, từ đó phương án châm clo dạng hạt được nghiên cứu thực hiện. Hiện nay, chưa có nghiên cứu thực hiện phương pháp châm clo dạng hạt trực tiếp tại các trạm cấp nước, nghiên cứu được thực hiện tại trạm cấp nước Mỹ Xuyên 2, tỉnh Sóc Trăng, công suất cấp nước đạt 2.000 m³/ngđ. Mô hình thực hiện bao gồm hệ thống pha trộn clo dạng hạt, đồng hồ cơ phát xung, bơm định lượng. Dung dịch clo 2% từ hệ thống pha trộn do dạng hạt được châm vào đường ống liên tục tùy theo lưu lượng đo được từ đồng hồ cơ phát xung, bảo đảm nồng độ clo dư sau khi châm ổn định ở mức 0,3 - 0,5 mg/l theo QCVN 01:2009/BYT. Nghiên cứu đã áp dụng thành công hệ thống châm clo dạng hạt tại các trạm cấp nước nhỏ lẻ khu vực ĐBSCL, đem lại hiệu quả cao, bảo đảm hàm lượng clo và giảm thiểu các nguy hại so với phương pháp clo khí hóa lỏng truyền thống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61032
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.