Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61049
Title: Tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản tại Hà Tĩnh
Authors: Hương Trà
Keywords: Tăng cường công tác quản lý
Khai thác khoáng sản tại Hà Tĩnh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 10 .- Tr.49-50
Abstract: Thời gian vừa qua, tình trạng khai thác đất, cát lòng sông tại một số địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trở nên nhức nhối. Chính vì vậy, các cơ quan ban ngành của tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp, đề ra nhiều biện pháp xử lý để giải quyết triệt để tình trạng trên. Nhờ vậy tình trạng KTKS trái phép ở Hà Tĩnh đã từng bước đi vào ổn định, đóng góp tích cực cho sự phát triển KT-XH của tĩnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61049
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.