Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6105
Title: Hội Điện lực Việt Nam tổng kết công tác nhiệm kỳ V và triển khai phương hướng công tác nhiệm kỳ VI
Keywords: Hội Điện lực Việt Nam
Tổng kết công tác
Phương hướng công tác
Nhiệm kỳ V
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 229 .- Tr.5-8
Abstract: Trong Đại hội Đại biểu toàn quốc lần V, Hội Điện lực Việt Nam đã đề ra phương hướng nhiệm vụ là đổi mới toàn diện tổ chức Hội và nội dung phương hướng hoạt động của Hội. Theo đó mô hình tổ chức của ngành Điện nói chung và EVN nói riêng đã có sự tái cấu trúc đáng kể. Quản lý Nhà nước về hoạt động điện lực cũng có nhiều biến động.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6105
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.71 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.