Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61056
Title: Vướng mắc khi thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng Tiếng nói từ nghị trường Quốc hội
Authors: Đặng, Trần Hiếu
Keywords: Vướng mắc
Đền bù giải phóng mặt bằng
Tiếng nói từ nghị trường Quốc hội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.2-3
Abstract: Chính sách pháp luật đất đai và quá trình tổ chức thực thi luôn là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm rất lớn của đại biểu Quốc hội. Tại diễn đàn Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa 14, chủ để này tiếp tục nhận được sự chú ý và thảo luận sôi nổi tại hội trường, trong đó có nhũng vướng mắc khi thực hiện đền bù GPMB.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61056
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.