Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6106
Title: Tập trung thị trường trong lĩnh vực ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thế Bính
Keywords: Tập trung thị trường
Ngân hàng
Ngân hàng thương mại Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.12-15
Abstract: Nghiên cứu sử dụng phương pháp đo lường mức độ tập trung dựa vào tỷ trọng và cấu trúc được phát triển bởi Marfiels (1971) và Dickson (1981). Kết quả cho thấy, mức độ tập trung thị trường trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam giai đoạn 2008-2016 có xu hướng giảm dần (HHI từ 0.11-0.07) ở thời kỳ 2008-2014 và tăng nhẹ (HHI từ 0.07-0.08) ở thời kỳ 2015-2016. Mức độ tập trung nhóm CR , cũng diễn biến tương tự (từ 48%-35% giai đoạn 2008-2011 và từ 35%-41% giai đoạn 2011-2016). Dựa trên lý thuyết về cấu trúc thị trường cạnh tranh, bằng chứng thực nghiệm trên cũng chỉ ra rằng, cấu trúc thị trường cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam vẫn ở mức cạnh tranh cao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6106
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_280.43 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.